ТОВ "Проектремонтаж" здійснює проектування та впровадження Автоматизованої системи екологічного моніторингу атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони (АСЕМ-СЗЗ).

Мета створення системи:
поліпшення екологічної обстановки в контрольованій СЗЗ і в прилеглій селитебній зоні в цілому, за рахунок підвищення достовірності та забезпечення своєчасності екологічної інформації.

Система призначена для:
  • забезпечення спостереження, збору і первинної обробки екологічної інформації про стан атмосферного повітря на межі СЗЗ в режимі реального часу;
  • попереднього аналізу контрольованих параметрів (контроль достовірності, контроль виходу параметрів стану повітря за межі рівнів реєстрації, розгляду і втручання);
  • констатація нормального стану показників;
  • реєстрації змін стану показників;
  • організації своєчасної видачі достовірної оперативної та звітної інформації про екологічну ситуацію в СЗЗ керівництву і екологічній службі підприємства, а також органам місцевого самоврядування і громадськості.
  • архівування та документування екологічної інформації.
Завантажити презентацію